ข่าวสาร-กิจกรรม

:: สรุปยอดบริจาคในโครงการกะก๋าชวนทำบุญ โครงการ 4 ::

กะว่าก๋า

 

 

:: สรุปยอดบริจาคในโครงการ

กะก๋าชวนทำบุญ โครงการ 4 ::
ขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนเพื่อบ้านเด็กกำพร้าแสงไทยดรุณ

สรุปตัวเลขยอดบริจาค คือ 116591.79 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)ผมขอเพิ่มเงินเข้าไปอีก 408.21 บาท
จะได้ตัวเลข คือ 117000 บาท


(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ดีใจกับเด็กๆทุกคน
ขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ ฯ ทุกท่าน
เดี๋ยววันที่ไปมอบเงินบริจาคฯ จะนำภาพมาฝาก

หวังใจว่าจะได้ทำบุญด้วยกันอีกครั้งในปีหน้า
สำหรับกะก๋าชวนทำบุญ โครงการที่ 5 นะครับ* รายชื่อตกหล่นท่านใด
หรือชื่อนามสกุลผิดพลาดประการใดรบกวนแจ้งให้ผมทราบด้วยครับขอบคุณครับ
กะว่าก๋า: รายชื่อผู้บริจาค :
1. ดช. ณัช อัชรีวงศ์ไพศาลและครอบครัว 2000 บาท
2. คุณสวิตา พุทธศาสน์ 500 บาท
3. คุณศรีนวล ปานเจริญ 2000 บาท
4. คุณณัฐธยาน์ วิจจิตรมั่นคง 500 บาท
5. คุณนุชจรินทร์ อารยตานนท์ 2000 บาท
6. คุณธนัทพร ตะเภาทอง 500 บาท
7. คุณวิรัตน์ ทองทัศน์ 1234 บาท
8. คุณเฉลียว แซ่เตียว 800 บาท
9. ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
10. พนักงานบริษัท Mitsui&Co 2700 บาท
11. คุณธูปหอม 500 บาท
12. คุณภิชญา 500 บาท
13. คุณสาวิตรี สุบรรณเสนีย์ 200 บาท
14. สุธีร์-กิตติกานต์ นพรัตน์โยธินและครอบครัว 500 บาท
15. คุณพรทิพย์ สกุลโกศล 200 บาท
16. อาจารย์เต๊ะ 1001 บาท
17. คุณพิศาล 1000 บาท
18. คุณปอป้าพรหมญาณี 10000 บาท
19. คุณปอป้าอุทิศให้ลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
ชื่อนายอติพงศ์ ตันสุขชัย 10000 บาท
20. อาจารย์โต้ 500 บาท
21. คุณอ้อย(Sun Moon)และครอบครัว 500.99 บาท
22. คุณ foreverlovemom 500 บาท
23. คุณมาลี 1000 บาท
24. คุณตะวัน สีฟ้าใส 500 บาท
25. คุณอรุณี ปานเจริญ 500 บาท
26. พนักงานบริษัท Mitsui&Co 900 บาท
27. คุณวิชิตและครอบครัว 1000 บาท
28. คุณปภาดา เชื่อมแก้วและครอบครัว 200 บาท
29. ไม่ประสงค์ออกนาม 1000 บาท
30. คุณสุดารัตน์ กิริยา 500 บาท
31. คุณอร Ornuma 100 บาท
32. คุณสุมิตรา นาคสมุทร์ 100 บาท
33. คุณธนัทพร ไชยสง่า 200 บาท
34. คุณพจมารร้าย 2000 บาท
35. ป้ากุ๊กไก่ (ร่มไม้เย็น) 500 บาท
36. คุณพร (พรไม้หอม) 500 บาท
37. คุณจินตนา (เต้ยติ่มซำ) และครอบครัว 1000 บาท
38. อาจารย์มกุฏ อรฤดี 1000 บาท
39. คุณบัวใต้น้ำ 500 บาท
40. พี่ตฤณ ปลายแป้นพิมพ์ 505 บาท
41. คุณ Love Reason 500 บาท
42. คุณ Ked Boondarik 200 บาท
43. ไม่ประสงค์ออกนาม 1000 บาท
44. คุณวุฒินันท์ อรรคเดโช 500 บาท
45. ครอบครัว ตัว อ. (พี่อ้อ พี่อุ้ม พี่อ้อมแอ้ม น้องอุ้ม) 1000 บาท
46. คุณ Tui Laksi 500 บาท
47. คุณ AppleWi 1009 บาท
48. คุณ SaaiKaew wachiraporn 300 บาท
49. น้องชัยวัฒน์ และน้องอ้อ 1000 บาท
50. คุณไก่ schnuggy 1950 บาท
51. คุณนิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ 500 บาท
52. คุณธวัชชัยและสุวรรณี อัชรีวงศ์ไพศาล 5000 บาท
53. คุณระวีวรรณ อ่อนแสงและครอบครัว 1009 บาท
54. คุณรัชชี่ 500 บาท
55. คุณกรกนก 300 บาท
56. คุณนุ้ย Nui Piyanut 500 บาท
57. คุณขวัญ เพียงหทัย 1000 บาท
58. คุณวิชัย+พัชรี 619 บาท
59. คุณไอซ์คุง 500 บาท
60. คุณชีริว 777 บาท
61. คุณ mintiva Min 2170 บาท
62. คุณตูน เหมือนพระจันทร์ 500.23 บาท
63. คุณริน Rinsa 500 บาท
64. คุณหยี น้ำ ฟ้า ป่า เขา 1000 บาท
65. คุณอาภากร เดชยิ่ง 300 บาท
66. คุณเปิ้น Fonrin 500 บาท
67. คุณเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ 500 บาท
68. คุณกาญ ข้ามขอบฟ้า 2000 บาท
69. คุณเบิร์ท ถปรร 501 บาท
70. คุณดาว Simplyusana 1000 บาท
71. คุณปาน pantawan 999 บาท
72. คุณศิริพร และ คุณสมชาย วงศ์ศักดิ์ 5000 บาท
73. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แต่ประสงค์ออกเงิน 200.02 บาท
74. คุณเล็ก 100 บาท
75. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
76. คุณไฮกุ 599 บาท
77. คุณ tanH2O 399 บาท
78. คุณวิภาวดีและคุณวีรพัฒน์ อัชรีวงศ์ไพศาล 1000 บาท
79. คุณ oxyman 1000 บาท
80. คุณเอิง Nikky Eung 599 บาท
81. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15000 บาท
82. คุณแตน Tan Tthann 500 บาท
83. แทมมี่ แม่หลิง เฮียวิบูลย์และครอบครัว 1000 บาท
84. คุณประกายพรึกและเพื่อน 655 บาท
85. คุณอร cengorn 1500 บาท
86. นายประสิทธิ์ จิระสัมพันธ์ 300 บาท
87. นางสมใจ จิระสัมพันธ์ 300 บาท
88. นายเอกสิทธิ์ ศรีจามร 300 บาท
89. ดช. คริสโตเฟอร์ ศรีจามร 300 บาท
90. นางรัตนา ศรีจามร 300 บาท
91. คุณแม่บุญ ...ทิพวรรณ พิลาตัน 2000 บาท
92. คุณแม่ซองขาวเบอร์ 9 555.55 บาท
93. คุณกิ่งฟ้า 400 บาท
94. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1000 บาท
95. คุณ Pari Pari 509 บาท
96. คุณ Venus Sws-Saengsawang 500 บาท
97. คุณ Kiita Kongsmut 1000 บาท
98. คุณ Auea Kan 500 บาท
99. คุณ PsyckoKid Sittatakot 500 บาท
100. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
101. คุณ Chompoo  Choti  500  บาท
102. คุณ
สุตาภัทร ศรีธราพิพัฒน์  400  บาท
103.
คุณนวรัตน์ วัณฌณะพันธ์ และครอบครัว 300 บาท
104. คุณนาง  200  บาท
105. คุณบ๋อม บริจาคแปรงสีฟันยาสีฟันกล่องใหญ่

 

 

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่