บทความทั่วไป

ไม่ืท้อ... ไม่ทุำกข์

เปิ้ล
6 เม.ย. 2013 7:49:25

ไม่ ท้อ... ไม่ื ทุกข์

 

 

 

 

คนเราทุกคน... ในช่วงเวลาที่เกิิดความทุกข์... ไม่สบายใจ สับสน วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ

กับปัญหาต่างๆที่ประิืเดประดังเข้ามาในชีวิต

เพียงมีใคร... คนหนึ่ง... ที่ำไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา  อดทนอีกสักนิด แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น...

แต่ก็มีใครอีกหลายๆคน พอประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต... ในรูปแบบแตกต่างกัน.. ก็มักคิดท้อแท้.. กลายเป็นท้อถอยไป..

เพียงเพราะไม่มีความอดทน.. ความทุกข์มักกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้... ความทุกข์.. มักชอบฝังตัวอยู่กับคนอ่อนแอ..

คนที่ำไม่ยอมแพ้จะ้เรียนรู้ความทุกข์อย่างเข้าใจ เพราะคิดว่า.. ความทุำกข์คือเพื่อนสนิท... ที่มาทดลอง ฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็ง...

แต่สำหรับคนที่ท้อแท้.. เขาจะชอบเรียนรู้.. ความสุข.. ว่าเป็นอย่างไร... มีลักษณะนิสัยอย่างไร...

พร้อมยินดีที่จะคบหากับความสุขตลอดเวลา... หารู้ไม่ว่า.. ความสุข.. ความสบาย..คือศัตรูของคนที่ท้อแท้..

เพราะจะให้ความสุขในเบื้องต้น.. แล้วจะให้ความทุกข์ในเบื้องปลาย...

 

 

 

 

เพราะฉะนั้นเราจงมาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความสุข-ความทุกข์ ในทุกๆเวลาที่เกิดความท้อแท้.. กันดีกว่า..

เพื่อนสนิทของคนที่ไม่ท้อแท้คือความทุกข์ ส่วนเพื่อนจอมปลอมของคนที่ท้อแ้ท้... คือความสุข...

เพราะอะำไร?? เหตุผลเพราะว่า...

เวลาที่เรามีความสุข เราก็มักจะเพลิดเพลิน.. หลงใหล ไปกับความสุข.. พอเจอความทุกข์.. ก็รู้ไม่เท่าทัน..

แต่สำหรับคนที่ไม่ท้อแท้.. ไม่ว่าจะเจอความทุกข์ฺในรูปแบบใด เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้... และอยู่กับมันได้อย่า่งเข้าใจ...

รู้สุข - รู้ทุกข์ แล้วปล่อยวาง.. ไม่ยึดติดกับ สุข ทุกข์ นั่นแหละเราจึงจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่ปราศจากสุขและทุกข์

คือ.. วาง ว่างเปล่า.. นั่นเอง..  

 


หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดล็อกอินก่อน
สงวนลิขสิทธิ์
บริษัท แอสมีเดีย จำกัด
©2555 สำนักพิมพ์อะธิงก์บุ๊ค
Available on AppStore