ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการ "ขอบฟ้าบริจาคหนังสือการ์ตูนธรรมะฟรี 99 ชุด สู้ภัยโควิด-19

โครงการ "ขอบฟ้าบริจาคหนังสือการ์ตูนธรรมะ
ฟรี 99 ชุด สู้ภัยโควิด-19
"เราจะไม่ปล่อยให้ใจป่วยตาม"
 
ขอขอบคุณ คุณสอาด จันจาตุรงค์ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณวณิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณณัฐณิชา ทองเจริญ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณศิริวรรณ สุบินยัง ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณอาฑิวราห์ อินต๊ะยศ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณสุพัตตรา ชื่นตา ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ขุนเทพ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ บัลลพ์วานิช ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์พงษ์ ด่อนแผ้ว ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณเสาวนีย์ บำรุงวงษ์ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดกรุงเทพ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณณัฐวรรญน์ ลิ้มพิสุทธิ์ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณยมนา ยิ้มแก้ว ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณมนต์ชัย ทวีโคตร ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่สถานที่กักตัว
(ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์) จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณวัลภา จันทร์วิทัน ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม
ให้แก่โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จังหวัดสระบุรี ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณอนุชา รักพันธ์ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณกัญญาณัฐ หาญกุล ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณกัญญาณัฐ หาญกุล ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณกัญญาณัฐ หาญกุล ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยนะคะ
 
 
ขอขอบคุณ คุณชุมพล ลินแสนกาศ ที่ติดต่อขอรับหนังสือแจกฟรี เพื่อสังคม ให้แก่โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยนะคะ
 
 

สำนักพิมพ์ดีใจที่ได้สนับสนุนให้ทุกๆ ท่านแบ่งปันสิ่งดีงามเพื่อสังคม

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ )

 
 
 
 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่