ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการสะพานธรรม บริจาคหนังสือให้กับ วัด ปี 2564

โครงการ "ขอบฟ้าบริจาคหนังสือการ์ตูนธรรมะ"

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบหนังสือให้กับวัด และสถานปฏิบัติธรรม ดังนี้

ขอขอบคุณ คุณพงศ์สันติ์ ใยเจริญ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดทุ่งรวงทอง ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ ท่านมอบให้ในนามสำนักพิมพ์ ATHING BOOK ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดหนองลำดวลพรหมศรี จ.ชลบุรี ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ ด.ต.หญิงสุนิสา สุขนิรันดร์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระปณตพล โค้วปรีชา (วัดญาณเวศกวัน) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ ท่านมอบให้ในนามสำนักพิมพ์ ATHING BOOK ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระศุภกร ปภากโร วัดวังกวาง จ.ปราจีนบุรี ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณระวีมาศ วัฒนศักดิ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระชัยณรงค์ ปญฺญาวชิโร (วัดแจมป๋อง) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ พ.ต.ท.หญิงสุภาอร วิริยะผล ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระมหาสุเมธ อนาลโย (วัดใหม่เจริญธรรม) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณปัทมา นามทอง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระวิรุฬห์ วิสารโท (วัดสุนทรประดิษฐ์) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอดิสรณ์ ศรีสอาด ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระจิตร์ จิตฺตสํวโร สวนร่มเย็น จ.นครราชศรีมา ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณธนกร สวัสดิ์พร้อม ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระรุทธิรงค์ ศรีสำราญ (วัดเวฬุวนาราม) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณพรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระเรวัฒน์ เตขปัญโญ (วัดป่าดงมะไฟ) ด้วยนะครั

ขอขอบคุณ คุณยุพิณ ลิมป์ศิริสันต์ ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระประทีป (วัดเพลง) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณธนากฤต นาราคุณาชัย ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระชัชวาล ฐิติสมฺปนฺโน (วัดแหลมพ้อ) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ คุณพรเลิศ (พุทธสถานเทียนฉือ) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณลัดดา ลิมปนาภา ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ พระมหาเอกพงศ์ เทพนา (วัดป่ายางมน) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดป่าบำเพ็ญธรรม (แม่ชีวาริน) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดสระกะเทียม (พระธรกฤต ธมฺมธโร) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดสวนมะเดื่อใต้ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดท่าลิพง (พระวีระวัฒน์ จันทร์ศรีทอง) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดป่าสวนห้อม (หลวงพ่อประจวบ) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดเหล่าอาภรณ์ (พระมหาชุมพร รำไพ) ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณอังคณา ทองคำบรรจง ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ วัดดาวเรือง (พระนพดล ธีรวโร) ด้วยนะครับ

 

สำนักพิมพ์ดีใจที่ได้สนับสนุนให้ทุกๆ ท่านแบ่งปันสิ่งดีงามเพื่อสังคม

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ )

ติดต่อสอบถาม

    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบหนังสือให้กับสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาต่างๆ สถานสงเคราะห์ เรือนจำ ทัณฑสถาน หรือบุคคลทั่วไป

ติดต่อขอเป็น "ผู้รับ" หรือเป็น "ผู้ให้" หนังสือการ์ตูนธรรมะ ได้ที่แอดมินเพจ สงสัยมั้ย?ธรรมะ ได้เลยนะครับ

"ธรรมะสู่การให้ เพื่อปล่อยวาง"

Line.@athingbooks หรือคลิกที่ >> https://lin.ee/fT2Eoaj

Facebook. สงสัยมั้ย?ธรรมะ หรือคลิกที่ >> http://m.me/athingbooks

E-mail. [email protected]

Tel.086-3343166,086-3555007

Website. http://www.athingbook.com

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่