ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการสะพานธรรม บริจาคหนังสือให้กับโรงเรียน ปี 2565

โครงการ "ขอบฟ้าบริจาคหนังสือการ์ตูนธรรมะ"

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบหนังสือให้กับโรงเรียน และสถานสงเคราะห์ ดังนี้

ขอขอบคุณ คุณมัรทรี อุชชิน ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า  ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณมัรทรี อุชชิน ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว  ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ คุณกานต์พิชชา แดงพิบูลย์สกุล ที่แบ่งปันมอบหนังสือธรรมะ ให้แก่ โรงเรียนชุมชนศึกษา บ้านแม่สะแลป  ด้วยนะครับ

 

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่