เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

ที่มาของสำนักพิมพ์

“คำว่า A Thing แปลความหมายตรงตัวว่า สิ่งๆ หนึ่ง”

A Thing Book เป็นสำนักพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยความคิดของ คุณชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ ผู้ซึ่งเคยมีโอกาสได้เข้าใจสิ่งดีงามที่มีค่าในจิตใจ เข้าใจธรรมะในมุมมองที่ต่างออกไปจากความเคยชินที่สังคมไทยเข้าใจกันอยู่ เข้าใจสัจธรรม ความเป็นจริงที่มีอยู่แล้ว แต่คนเรากลับเลือกที่จะมองข้าม จากที่เคยเป็นคนที่หลงไปกับโลกคนๆ หนึ่ง เค้าเข้าใจชีวิตมากขึ้น เข้าใจว่า ความทุกข์ และสิ่งต่างๆ แท้จริงแล้วเกิดจากตัวของเราเองทั้งนั้น

ด้วยความเข้าใจเหล่านี้ เขาจึงมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ธรรมะในมุมมองที่เรียบง่าย ธรรมะที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นจริงที่มีอยู่แล้ว ธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวคุณและเกิดขึ้นได้ทุกชั่วขณะจิต อยากให้ทุกๆ คนในสังคมไทยได้มีโอกาสเข้าใจ และรู้จักธรรมะในมุมมองแบบนี้ เพื่อหวังให้ทุกคนเข้าใจชีวิต เข้าใจความทุกข์ที่แท้จริง และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกโดยที่ไม่หลงไปกับโลกใบนี้ให้มากเกินไป

เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองให้ตระหนักถึงแรงบันดาลใจที่อยากเผยแพร่สิ่งดีงามให้สังคม และความไม่อยากมุ่งหวังอะไรจากสำนักพิมพ์ที่ก่อตั่งขึ้นจนมากเกินไป เพราะจริงแท้แล้วสิ่งที่สร้างขึ้นก็เป็นเพียงแค่ "สิ่งๆ หนึ่ง" ไม่ใช่ธุรกิจหรืออะไร แต่เป็นเพียงแค่สิ่งๆ หนึ่งที่อยากเผยแพร่สิ่งดีงามให้กับสังคม จากวันนั้นถึงวันนี้ จึงกลายมาเป็นสำนักพิมพ์ สิ่งหนึ่ง หรือ สำนักพิมพ์ A Thing ขึ้นในที่สุด..

ด้วยความร่วมมือของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ด้วยแนวคิดที่คล้ายกันของ กะว่าก๋า หรือ คุณวีรกิจ อัชรีวงศ์ไพศาล จึงทำให้สำนักพิมพ์ A Thing ถือกำเนิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างสำเร็จ ตามแนวคิดที่มุ่งเน้นการอธิบายธรรมะในรูปแบบใหม่ๆ ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ และการอธิบายธรรมะที่เข้าใจง่าย โดดเด่นน่าสนใจ กะว่าก๋า จึงถือเป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้บุกเบิกสำนักพิมพ์ A thing ไปด้วยกัน..

อีกหนึ่งแรงเกื้อหนุนที่ทำให้สำนักพิมพ์ A Thing เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมไทย ผมต้องขอขอบคุณ พี่นัท แห่งบริษัท Good Morning Monday อีกหนึ่งผู้ร่วมส่งเสริมสำนักพิมพ์ A Thing ให้สังคมไทยได้มีโอกาสได้รู้จัก เข้าใจ และเรียนรู้ธรรมะในมุมมองที่เรียบง่าย

..และทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของสำนักพิมพ์ A Thing ครับ..